REKORDI

Rekordi” predstavljaju sumaran prikaz “Godišnjih postignuća” za igrače i svojevrsnu bazu najuspješnijih igrača i njihovih postignuća kroz godine igranja.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobitnici nagrade “Kralj bakelita” od početka računanja (2013.godina) po dalmacijabalote.com:

Žure Luka           2013. ;  2014.

Stipić Siniša        2015.

Milavić Hrvoje    2016.

Botica Marijan    2017.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“All Stars” igrači, po abecednom redu i godini izbora:

Botica Dinko            2015.

Botica Marijan         2015.; 2016.; 2017.

Gašpar Mario          2015.

Juričić Nediljko        2015.

Maretić Slavko        2015.

Maretić Veljko         2015.

Milavić Hrvoje         2015.; 2016.; 2017.

Palaversa Ivan         2015.

Pavešković Mate     2015.; 2017.

Peraica Ante            2015.

Radman Jure           2015.; 2017.

Ramljak Denis         2015.; 2016.; 2017.

Ribičić Marin           2015.; 2016.

Stipić Siniša             2015.

Šošić Ivan                2015.

Žuljević Igor             2015.; 2017.

Žure Luka                2015.; 2016.; 2017.

Bilokapić Petar        2016.; 2017.

Botica Mate             2016.

Bratim Lukša           2016.

Brkić Ivica                2016.

Čizmić Tonći            2016.; 2017.

Jerić Tonći                2016.; 2017.

Kesić Mate               2016.; 2017.

Modrić Joško            2016.

Stanić Jure                2016.

Šušak Ivan                2016.; 2017.

Tenžera Dario          2016.

Pirić Damir                2017.

Plazonja Marko        2017.

Žižić Jure                    2017.

Žuljević Ivan              2017.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________