Diljem Dalmacije: MIĆI I BANI DERBI, JOSIP VUKA NEUMOLJIV