16:15 u trećem setu ! JOAKIM HERCEG ODUŠEVIO NA KREŠEVOM BRDU !