Diljem Dalmacije: „MANEKENI“ ČAVLINA I BARTULIĆ „U NIŠTA“, DUGI PLAZONJU VRATIO U FORMU