ANALIZA: Balote kao glavna tema i Lukša Bratim kao mogući „moralni pobjednik“ godine