Balote na Bolu na Braču: MURVIČANI U FINALU TURNIRA