Bez Komolca nakon dugo vremena ! ZAPOČELA 2.HBL – JUG DRAMOM U SPLITU