Carrolina Bajrić zlatna u disciplini pojedinačno klasično na Europskom prvenstvu !