Danas finale u „Jure“ – Glavice: „RICU“ DRAMA FINALA U ŽRNOVNICI