Gdje je “Trio Rio”?! U KATUNIMA – KREŠEVO BRDO U FINALU !