Diljem Dalmacije: POČEO HAN, ANTI MIHANOVIĆU „STRIJI“ OCJENA ODLIČAN