Diljem Dalmacije: VUKAN, PLAZONJA I ŽELE PROTUTNJALI BASTOM