DRNIŠ TROJKA (3+1): Još svega tri dana prijava i neumorni Marko Plazonja!