DUBRAVA 2023. “GRAND” ! 80 prijavljenih ekipa u 24 sata !