Dugopolje prijave do 22.07.: NAKON KOPRIVNOG OZBILJAN TURNIR I U DUGOPOLJU