Duje Pirić sa Naklica se pokazao svijetu ! HRVATSKA NAJBOLJA !