GODIŠNJA POSTIGNUĆA

Kralj bakelita za 2023. godinu: Žure Luka

Osvajači službenih raffa natjecanja za 2023.godinu sa bakelitnim balotama:

Raffa 1.HR liga: Tonći Jerić, Mateo Jurčević, Ante Jurjević, Ivica Mikas, Luka Žure (MVP)

Kup Hrvatske: Božo Deša, Denis Galešić, Zvonko Milanović, Ivanko Komadina.

Pojedinačno klasično – Prvenstvo Hrvatske: Mateo Jurčević

Par klasično – Prvenstvo Hrvatske: Božo Deša, Denis Galešić

Par mješovito – Prvenstvo Hrvatske: Milivoj Juginović

Precizno izbijanje – Prvenstvo Hrvatske: Luka Žure

Osvajači “grand nametanja iz serije 3000” za 2023.godinu sa bakelitnim balotama:

Turjaci “104” 2022/23. (2+1): Ivan Žuljević, Luka Žure

Dicmo “Niko” 2022/23. (3+1): Jure Raman, Igor Žuljević, Ivan Žuljević, Luka Žure

Omiš 2022/23. (3+1): Petar Bilokapić, Duje Pirić, Luka Žure

Sinj 2023. (3+1): Josip Gotovac, Siniša Prosenica, Mladen Mandarić, Lukša Boban

Rogoznica 2023. (3+1): Renato Markoč, Darko Markoč, Dragan Brkljača

Katuni “Kreševo brdo” 2023. (2+1): Petar Bilokapić, Luka Žure

Rastovac 2023. (2+1): Tonći Jerić, Nediljko Juričić

Katuni “Kreševo polje” 2023. (2+1): Dinko Botica, Nediljko Marić, Petar Kozina

Makarska “Apfel Arena” 2023. (2+1): Mate Pavešković, Ivan Žuljević

Srinjine “Takala” 2023. (3+1): Petar Bilokapić, Duje Pirić, Luka Žure

Dubrava 2023. (2+1): Anđelko Domikulić, Toni Bašić

Napomena: Da bi se nadmetanje računalo za Legende balotanja, isto mora završiti u tekućoj kalendarskoj godini, tj u godini u kojoj je započelo, osim ako je započelo nakon 1.10. te u tom slučaju treba biti završeno u idućoj kalendarskoj godini.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraljevi bakelita za 2022. godinu: JERIĆ TONĆI ; JUGINOVIĆ ANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraljevi bakelita za 2021. godinu: BILOKAPIĆ PETAR ; ŽURE LUKA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraljevi bakelita za 2020. godinu: BILOKAPIĆ PETAR ; ŽURE LUKA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kralj bakelita za 2014. godinu: ŽURE LUKA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kralj bakelita za 2013. godinu: LUKA ŽURE