GODIŠNJA POSTIGNUĆA

Kraljevi bakelita za 2022. godinu: JERIĆ TONĆI ; JUGINOVIĆ ANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraljevi bakelita za 2021. godinu: BILOKAPIĆ PETAR ; ŽURE LUKA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraljevi bakelita za 2020. godinu: BILOKAPIĆ PETAR ; ŽURE LUKA

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kralj bakelita za 2014. godinu: ŽURE LUKA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kralj bakelita za 2013. godinu: LUKA ŽURE