Grand slam uvjeti u Dicmu: ZORAN BRKIĆ I CB GRANADA !