Ivanu Šušku pojedinac u Karakašici: PETAR BILOKAPIĆ U FANTASTIČNOJ FORMI