Izvukao nemoguće u setu do 12 punata: BOŽO ROGOŠIĆ, ARMANDA, JOKIĆ I FANTASTIČNO KOPRIVNO