Kako je Delić stigao do 160 Zahtjeva za turnir?! I GRABOVAC HOĆE GRAND SLAM !