Vuja, Niđo, fatalna “Gabrijela” i potpuni luzeri: POBIJEDILI NAKON TRI GODINE