dalmacijabalote.com

Ideja za pokretanjem portala koji će očuvati spomen, ali i unaprijediti i razvijati balotanje kao tradicionalnu igru ovog područja lijepe naše, primarno sa bakelitnim balotama, bila je motiv pokretač za uložene sate i sate rada. Ali ni sportski entuzijazam nas nije napustio ni u jednom trenutku. Želja je okupiti pojedince i istaknuti njihova znanja i vještine, a javnosti pokazati kako i slobodno vrijeme u danu ima smisao kad se okupimo oko zajedničkog cilja – zabava u igri kroz natjecanje, a balotanje to nudi.
Osnovni primarni cilj i zamisao portala je povećati popularnost balotanja na staro – dalmatinski način u igri na zemljanoj, betonskoj ili asfaltnoj podlozi, a po pravilima u kojima je dozvoljena igra od gume, zida (šponde) i sa pucanjem po tlu, kao jednom od načina pucanja. Sekundarni cilj je na tako razvijenu igru, potaknuti razvoj sportskog dijela balotanja sa bakelitnim balotama, tj. raffa boćanje, Uz navedeno, cilj je postaviti jasne kriterije za vrednovanje rezultata igrača, odnosno balotaša, kako bi tokom godina imali jasan uvid u dostignuća balotaša.
Također, s obzirom na podatke do kojih je moguće doći, cilj je detektirati igrače koji su obilježili turnirsko balotanje na spomenuti način, kao i balotanje sa bakelitnim balotama u cjelini, kako ih naša djeca i mladost regije nikada nebi zaboravila, a njihova legendarna imena zauvijek i nepovratno bila upisana u povijest balotanja.
Ciljana skupina koja prati kretanje pojedinaca kroz objave na portalu o ostvarenim rezultatima i krajnjim uspjesima na turnirima, zaista je raznolika.

Kakav je to sportski uspjeh ako za njega nitko ne zna?

Ako nije objavljeno na internetu, kao i da se nije dogodilo…Sada svi znaju za vaše uspjehe

Malo o brojevima (zbroji A+B=C) …

A Okvirni broj balotišta u Dalmaciji na kojima se ne igraju balotaška nadmetanja: 600

   Prosječan broj igrača po balotištu na kojem se ne igraju balotaška nadmetanja (povremeni-dnevno): 8

B Okviran broj balotišta na kojima se igraju balotaška nadmetanja: 100

    Prosječan broj balotaških nadmetanja godišnje organiziranih po balotištu: 2

    Ukupni broj balotaških nadmetanja godišnje: 200

    Prosječan broj igrača po balotištu na kojem se igraju balotaška nadmetanja (stalni-dnevno): 50

    Prosječni broj posjetitelja po balotištu na kojima se igraju balotaška nadmetanja:  80

  Ukupni prosječni broj igrača na balotištu na kojima se ne igraju balotaška nadmetanja (prosječan broj igrača na balotištu na kojima se ne igraju balotaška nadmetanja x broj balotišta) – 4 800

C Ukupni prosječni broj igrača (prosječan broj igrača koji igraju balotaška natmetanja x broj balotaških nadmetanja) – 10 000

    Ukupni prosječni broj posjetitelja (prosječan broj posjetitelja koji prate balotaška nadmetanja broj balotaških nadmetanja) – 16 000

    Ukupno osoba direktno vezanih za balotišta – 30 800

    Ukupno osoba indirektno vezanih za balotišta – 154 000