Kultna trojka – Omiš 2024 ! SV.PETAR KAO ZAŠTITNIK I VISOKA KLASA TURNIRA !