LEGENDE

“OBRAZAC – ANKETA ZA REZULTATE IGRAČA I OSTALO”

Popunjeni “Obrazac” igrači balotaši ili prijatelji balotaša su u mogućnosti preuzeti u tekstu iznad, popuniti, te putem e-maila poslati na:  dalmacija.balote@gmail.com

 _________________________________________________________________________________________________________________

Kriteriji o „Legendama“ po „dalmacijabalote.com“

Da bi igrač bio dostupan u rubrici „Legende“, mora ispuniti jedan od sljedećih kriterija:

  1. Biti dobitnik godišnje nagrade za „Zaslužnog balotaša“ kroz povijest po „dalmacijabalote.com“ (eventualno, po uvođenju iste).

  2. Putem anonimne „Ankete za izbor Legende balotanja“ koja je u planu da se provodi među (Top 16) igrača iz posljednje tri sezone, dobiti 2/3 (dvije trećine) ili više glasova navedenih igrača.

    Svaki igrač popunjava jedan anketni listić bez obzira na broj plasmana u „Top 16“ igrača.

  3. Za slučaj kad je igrač rođen 1.1.1970. godine ili je mlađi: imati najmanje pet osvojenih balotaških nadmetanja ukupno, u „starije doba“ balotanja u zbroju sa najkonkurentnijim balotaškim nadmetanjima „novog doba“ balotanja, „Grand“ nadmetanjima iz “serije 20000” iz novijeg doba balotanja i “Grand” nadmetanjima iz “serije turnira 3000” iz „najnovijeg doba“ balotanja.

  4. Za slučaj kad je igrač rođen 31.12.1969. godine ili je stariji: imati najmanje tri osvojena balotaška nadmetanja u „staro doba“ balotanja u zbroju sa nadmetanjima „novog doba“, “novijeg doba” i „najnovijeg doba“ balotanja.

Balotaška nadmetanja „starog doba“ balotanja (do 31.12.2012. godine), „novog doba“ balotanja (1.1.2013. do 31.12.2018), „novijeg doba“ balotanja (od 1.1.2019. do 31.12.2022.) i “najnovijeg doba” koja se računaju za „Legende“, ne računajuči pojedinačna ili grupna „lokalna“ nadmetanja:

Om., Bra. (do 2015. godine), Rog., Kac., Si.(o.k.), Stb. (od 2012. godine), Ha. (od 2012. godine), Brn. (od 2015. godine), Turj. (2018.godina – par), Tug. Srinj. (do 2012. godine), Gat., Sitno G., Žrn („K“), Kost., Slim.(„Tad.“), i sva balotaška nadmetanja koja se boduju za „Ranking“ po „dalmacijabalote.com“ od 1.1.2019. godine, a da pri tom imaju status „Grand“ nadmetanja (bilo iz serije 20000 ili 3000), uz napomenu da se za jednog igrača zbrajaju najviše dva osvojena nadmetanja (bez obzira koliko ih je igrač više od toga ukupno osvojio) sa jedne lokacije, osim za lokacije Bra. i Rog. sa kojih se jednom igraču u izračunu za „Legende balotanja“ zbraja najviše jedno osvojeno balotaško nadmetanje.

Da bi igrač bio član „Kuće slavnih balotaša“, potrebno je da igrač bude:

  1. Kvalificiran kao „Legenda“ balotanja po „dalmacijabalote.com“ u vremenu od najmanje godinu dana i pri tom imati napunjenih 65 godina starosti (ili posthumno bez obzira na broj godina u trenutku smrti), nakon čega će navedeni balotaš u rubrici „Legende“ biti upisan „velikim“, tiskanim slovima po čemu će biti prepoznat kao član „Kuće slavnih“ balotaša po „dalmacijabalote.com“.

 _________________________________________________________________________________________________________________

Podatci o “Legendama”, tko su oni, njihovi rezultati, biti će u potpunosti dostupni nakon završetka procesa prikupljanja podataka o istima i opsežne analize dobivenih podataka, s ciljem što točnijeg informiranja javnosti.

Također, konačni ciljevi projekta su “Kuća slavnih balotaša” i mogućnost da svaki zaslužni balotaš, bilo doprinosom igri ili ostvarenim rezultatom posjeduje svoj „Sportski profil“ sa rezultatima kroz karijeru i postignućima van terena, kako ga generacije iza nikada ne bi zaboravile.