Liga balota Solin otvorena za sve: PRIJAVE DO 3.10.2016