Marijo Rodić – uzoran otac, suprug i IGRAČINA! JUKI RADMANU “GRADAC 2019”