MARKO PERKOVIĆ KAO KVALITETAN KADAR: Dalmatinski „Pierluigi Colina“