Mate Kesić i Karlovačko kao pobjednička kombinacija: JUKI, BOTICI I IGORU KAŠTELA