Mirko Delić: “HVALA PORTALU DALMACIJA BALOTE, KOJI NAM JE DONIO 45 EKIPA !”