Mladost Dalmacije: Nikola Kapitanović, Ivan Žuljević, Ante Plazonja i Marko Melvan