Može li „Juka“ izdržati?! KACUNAR, BRNAZE, KOPRIVNO I PAROVI OMIŠA ODLUČUJU