Najsnažniji od Trilja prema Kamenskom: MIRO BRADARIĆ MARINERO !