Nikša Armanda, Zdenko Škara i Denis Kovačević kao treći igrač najbolji u Solinu