Od jačeg ima jači: UKAZALI SE NIKOLA KAPITANOVIĆ I NIŠO