Otok, Ivan Bašić Mora i kvalitetan kadar na kojem počiva balotanje u Dalmaciji