Još nekoliko dana za prijave: TURJACI – PAR (2+1), 12/5/2/1 I VEČERA ZA SVE EKIPE