Povišenje ograde Omiša, Peja, Murika i brzina balote: ANTE TOMAŠEVIĆ SILNI