Pravilo koje je moguće mjenjati: ISKLJUČIVO I SAMO SUDAC ILI NEŠTO VIŠE