Prijave do 25.07. nakon mnogo godina čekanja: BALOTAŠKI TURNIR PONOVO U DUGOM RATU