Priprema igrališta u Grabovcu: ORGANIZATORI SVAKODNEVNO PRIPREMAJU PODLOGU !