Raffa prijelazni rok: SOLIN SE POJAČAO JUROM BARTULIĆEM I TOMOM JERKOVIĆEM