RAFFA PRVENSTVA SDŽ: Prilika za nove suce, Volo igrače, kao i igračice !