RANKING IGRAČA

_________________________________________________________________________________________________

Kraljevi Bakelita 2020.

Konačni poredak najboljih balotaša Dalmacije za 2020.godinu po “dalmacijabalote.com”:

__________________________________________________________________________________________________________________

“Kraljevi Bakelita 2019.”

Konačni poredak najboljih balotaša Dalmacije za 2019.godinu po “dalmacijabalote.com”:

__________________________________________________________________________________________________________________

Kraljevi Bakelita 2018.

Konačni poredak najboljih balotaša Dalmacije za 2018.godinu po “dalmacijabalote.com”:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraljevi Bakelita 2017.

Konačni poredak najboljih balotaša Dalmacije za 2017.godinu po “dalmacijabalote.com”:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraljevi Bakelita 2016.

Konačni poredak najboljih balotaša Dalmacije za 2016.godinu po “dalmacijabalote.com”:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraljevi Bakelita 2015.

Konačni poredak najboljih balotaša u Dalmaciji za 2015. godinu po “dalmacijabalote.com”:

_________________________________________________________________________________________________________________

Kraljevi Bakelita 2013.” ; “Kraljevi Bakelita 2014.

** Sa stopostotnom sigurnošću moguće je tvrditi da je Luka Žure 2013. godine i 2014. godine bio rezultatski najuspješniji igrač Dalmacije u staro – dalmatinskoj balotaškoj igri sa špondama i gumom, kao i to da je u 2014. godini osvojio rekordan broj balotaških nadmetanja. Zbog navedenog je Luka Žure “Kralj bakelita 2013.” i “Kralj bakelita 2014.” po “dalmacijabalote.com”.
Obje spomenute godine (2013. i 2014.), sa stopostotnom sigurnošću je moguće tvrditi da je drugi najuspješniji igrač regije po rezultatu bio Hrvoje Milavić, sa preko 10 osvojenih balotaških nadmetanja i sa preko 10000 osvojenih bodova.
Također, u 2014. godini, treći najuspješniji igrač regije, bio je Dinko Botica sa 5 osvojenih balotaških nadmetanja, od kojih su tri osvojena u najsnažnijoj mogućoj konkurenciji. Također, Dinko Botica je “Poredak” najuspješnijih balotaša Dalmacije za 2015. godinu okončao na 17. mjestu (prvi izvan “Konačne liste”). Obzirom da su zbog složenosti “Kriterija” i iznimno snažnog balotaškog nadmetanja u Brnazama (kao balotaškog nadmetanja sa drugim najvećim “koeficijentom” u Dalmaciji za tu godinu), kojeg je upravo te godine i osvojio, postojali određeni jaki argumenti za njegov plasman na “Završni poredak”, po dalmacijabalote.com u “Godišnjim postignućima” i “Rekordima“, Dinko Botica će biti tretiran kao “All Stars” igrač za prvu godinu izbora, tj. za 2015.godinu.
* Obzirom da „Kriteriji za 2015“ i „Kriteriji za 2016“ u smislu zbroja bodova za igrača, imaju određene sličnosti, po „Kriterijima 2016“, Siniša Stipić bi imao 10100 bodova (po “Kriterijima 2015” bi imao 12000 bodova), jer je uz osam zasebno osvojenih balotaških nadmetanja, osvojio je još dva kvalifikacijska nadmetanja, jedno lokalno pojedinačno nadmetanje, a prilikom osvajanja jednog od preostalih nadmetanja odigrao je samo finalnu utakmicu, što bi mu za navedena četiri nadmetanja donijelo umanjeni, a navedeni ukupni broj bodova. Poredak za 2015. godinu bi po bilo kojem od načina vrijednovanja rezultata i bodovanja bio identičan.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Za godine i sezone koje su prethodile 2013. godini, točnije za 2012. godinu i ranije, niti jedan poredak ili plasman bilo kojeg igrača ili grupe igrača nije moguće detektirati sa stopostotnom sigurnošću, a imena svih najboljih i itekako zaslužnih igrača “bakelita” biti će objavljena putem „Povijesti“ balotanja.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________