REKORDI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobitnici nagrade “Kralj bakelita” od početka računanja (2013.godina) po dalmacijabalote.com:

Žure Luka                2013. ;  2014. ; 2018. ; 2019. ; 2020. ; 2021. ; 2023.

Petar Bilokapić       2020. ; 2021.

Stipić Siniša             2015.

Milavić Hrvoje         2016.

Botica Marijan        2017.

Jerić Tonći            2022.

Juginović Ana      2022.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Najbolji ili “All Stars” igrači, po broju plasmana, godini izbora i abecednom redu:

Botica Marijan         2015.; 2016.; 2017.; 2018.; 2019.

Milavić Hrvoje         2015.; 2016.; 2017.; 2018.; 2019.

Žure Luka                2015.; 2016.; 2017.; 2018.; 2019.; 2020.; 2021.; 2022.; 2023.

Radman Jure           2015.; 2017.; 2018.; 2019.

Žuljević Igor             2015.; 2017.; 2018.: 2019.

Šušak Ivan                2016.; 2017.; 2018.; 2019.

Pavešković Mate     2015.; 2017.; 2018.

Ramljak Denis         2015.; 2016.; 2017.

Bilokapić Petar        2016.; 2017.; 2019.; 2020.; 2021.

Jerić Tonći                2016.; 2017.; 2019.; 2022.

Kesić Mate               2016.; 2017.; 2018.

Žižić Jure                  2017.; 2018.; 2019.

Žuljević Ivan            2017.; 2018.; 2019.

Botica Dinko            2015.; 2019.

Juričić Nediljko        2015.; 2018.

Maretić Veljko         2015.; 2018.

Palaversa Ivan         2015.; 2018.

Ribičić Marin           2015.; 2016.

Čizmić Tonći            2016.; 2017.

Brkić Ivica                 2016.; 2019.

Pirić Damir               2017.; 2018.

Gašpar Mario          2015.

Maretić Slavko        2015.

Peraica Ante            2015.

Stipić Siniša             2015.

Šošić Ivan                2015.

Botica Mate             2016.

Bratim Lukša           2016.

Modrić Joško            2016.

Stanić Jure                2016.

Tenžera Dario          2016.

Plazonja Marko        2017.

Vukan Ante               2018.

Markulin Ante          2019.

Mujan Nikica            2019.

Mujan Stipe              2019.

Juginović Ana       2022.

Jurčević Mateo     2022.; 2023.

Galešić Denis       2023.

Deša Božo            2023.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobitnici nagrade “Fair – play” (Poštena igra) za godinu, po broju plasmana i godini izbora:

Ugrin Klement          2015.; 2018.

Jerić Tonći                 2017.; 2020.

Šošić Ivan                  2015.

Bratim Lukša            2016.

Brkić Ivica                  2016.

Žure Luka                  2016.

Ramljak Denis          2017.

Kesić Mate                 2018.

Folk Dolić                   2019.

Ante Tonći Čizmić     2021.

Josip Joško Šarac       2022.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobitnici nagrade “Mlada nada” godine, po broju plasmana i godini izbora:

Žuljević Ivan              2017.; 2018.

Peraica Ante              2015.

Stanić Jure                  2016.

Pirić Duje                    2019.

Luka Jozipović        2020.

Ana Juginović         2021.

Roko Velić               2022.

Duje Pavešković    2023.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rekordi” predstavljaju sumaran prikaz “Godišnjih postignuća” za balotaše i njihove rezultate kroz godine igranja balota na staro-dalmatinski način po pravilima sa špondama i gumom.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________