Sa legendom do naslova: JUKA RADMAN ODVEO ANTU KUŠETU I LISTEŠE U NESLUĆENE VISINE