Seniorski reprezentativci u Sloveniji ! Međunarodni petoboj “A.Anzur – A.Lagier Bruno” !