Snimili poziciju: „FAIR PLAY“, MORA I VUK NA DJELU