Što je sa prvacima iz Sinja?! MLADU ZVIJEZDU SREDIO „STARI VUKA“