TRAJANJE UTAKMICE KAO OSNOVNA PREPREKA: Kada će balote biti atraktivne TV kućama?!